เหม็นยางอุดรธานี เป็นจ.ใหญ่ในภาคดวงอาทิตย์ออกเฉียงนอกเหนือและเป็นศูนย์ปฏิบัติการการกลุ่มจ.ภาคตะวันออกเลี่ยงเหนือ | www.trademun.com 

เหม็นยางอุดรธานี เป็นจ.ใหญ่ในภาคดวงอาทิตย์ออกเฉียงนอกเหนือและเป็นศูนย์ปฏิบัติการการกลุ่มจ.ภาคตะวันออกเลี่ยงเหนือ

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 03:20:29 น. เข้าชม 107 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

อุดรธานี เป็นธานีใหญ่ในภาคดวงอาทิตย์ออกเลี่ยงทิศเหนือและเป็นหายปฏิบัติการกลุ่มจ.ภาคดวงตะวันออกทแยงเหนือตอนบน 1 ของกรุงสยาม เหม็นยางอุดรและเป็นหมดไปกลางพท.ลุ่มน้ำโขง เดิมภูมิประเทศตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับมณฑลเวียงจันทน์ แว่นแคว้นล้านช้าง อุดรธานีได้รับการสถาปนาให้เป็นนครเอ้ของหัวภาราฝ่ายทิศเหนือทำนองเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระผู้เป็นเจ้าบรมวรวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงตระหนักศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวนครฝ่ายทิศอุดร คือ มณฑลกุมภวาปี เมืองหนองหาน พารานครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่***งจากกทม. 564 กิโลเมตร มีดินแดนกะ 11,730 ที่คุมขังกม. (เดา 7,331,438.75 ไร่) อนุกรมที่ 4 ของภาคพระอาทิตย์ออกเบี่ยงทิศอุดร และยังมีอู่ความศิวิไลซ์ที่เก่าแก่แห่งเอ็ด 1ของเมืองและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิประเทศที่อุดมบริบูรณ์ ธานีอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีแถวปกครองกว้างใหญ่ใหญ่ยอดในเมือง ปัจจุบันนี้อุดรธานีเป็นแกนกลางกลางการการติดต่อสื่อสารทั้งโพยมันและทางถนนของภาคสุริยาออกเฉียงทิศเหนือ เป็นหมดไปกลางคณะงานร.และด้านเศรษฐกิจแห่งโดด 2ของภาคอาทิตย์ออกเฉลียงทิศอุดรและถิ่นลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีหมดไปทระสองทระสุมและวัฒนธรรมภาคอาทิตย์ออกย้วยทิศเหนือตอนบนด้วย จากหลักฐานทางเรื่องเก่าแก่และโบราณคดีพบว่า บริเวณพท.ที่เป็นจ.จังหวัดอุดรธานีในสมัยนี้ เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของคนมาตั้งแต่สมัยก่อนเรื่องเก่าแก่ราว 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อำเภอหนองหานและภาพจดสีบนผนังถ้ำที่อำเภอบ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นทำนองดีจนเป็นที่ยอมเหม็นยางอุดรนับถือในแวดวงศึกษาเล่าเรียนเหตุการณ์ในอดีตและโบราณคดีวิทยาระหว่างมณฑลว่า ชุมชนเล็กๆที่เป็นถิ่นที่อยู่ของสามัญชนก่อนเหตุการณ์ในอดีตที่จ.อุดรธานี มีความศิวิไลซ์ความเติบใหญ่ในขั้นสูง และอาจสอนความเจริญนี้ไปสู่ประเทศจีนก็อาจเป็นได้ โดยล้วนๆทำนองยิ่งเครื่องเคลือบสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นคาดคะเนว่าอาจเป็นเครื่องถ้วยชามสีลายเส้นที่เก่าหัวของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความเติบโตที่บ้านเชียงแล้ว พท.ที่เป็นจังหวัดจังหวัดอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่อยู่ของมานพสืบต่อมาอีกจนจวบจนสมัยวิชาประวัติศาสตร์ของเมืองไทย นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีลพบุรี และภาพจดปูนบนผนังอุโบสถที่ปรักหักพังแถวทิวเขาภูพาน ใกล้วัดรอยพระบาทบัวบก อำเภอบ้านผือ แต่ทั้งนี้ยังไม่ปรากฏหลักฐานชื่ออุดรธานีเกิดในเหตุการณ์ในอดีตแต่แบบใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร เขตที่เป็นบุรีอุดรธานีเกิดในเหตุการณ์ในอดีตขณะราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระผู้เป็นเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงกฏเกณฑ์ทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยกทัพไปช่วยรบ แต่ขณะพยู่ห์ไทยมาถึงภาราหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรนครหน้าด่านของเมืองเวียงจันทน์ สมเด็จพระพระราชากัณฑ์มหาราชเจ็บป่วยด้วยไข้ฝีดาษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่มณฑลหนองบัวลำภูนี่แหละคะเนว่าเคยเป็นนครที่มีความโตขึ้นมาตั้งแต่สมัยขอมแตกฉานพลัง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น เมืองอุดรธานีได้ผูกพันกับการศึกศึกสงคราม กล่าวคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุพงศ์ยกทัพเข้ามายึดพาราจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีช้างเท้าหน้าคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) กองทัพเจ้าอนุวงศ์ได้ถอนทัพกลับมาตั้งรับที่ภาราหนองบัวลำภู และได้แข่งขันกับพยู่ห์ไทยและชาวมณฑลเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุพงศ์แตกพ่ายไป แม้กระทั่งในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คาดคะเนปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความพลุกขึ้นในมณฑลอุดรธานี เกี่ยวข้องมาจากพวกฮ่อซึ่งพยู่ห์ไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้ชั่วคราว พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นตระหนักศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยเท้าเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวริเริ่มร้ายเอาใหญ่เสิบสานขึ้นอีกในมณฑลจังหวัดอุดรธานีและฝั่งซ้ายแควโขง และมีทีท่าจะดุเดือด บาทาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ให้พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นเข้าใจศิลปาคม เป็นขุนพลใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นขุนพลใหญ่ฝ่ายทิศอุดร ไปทำการปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นภาราอุดรธานีก็ยังไม่ปรากฏชื่อ ปางแต่ปรากฏชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" สังกัดประเทศจังหวัดหนองคายขึ้นการปกครองกับมณฑลจังหวัดอุดรธานี และกรมหมื่นกระจ่างศิลปาคมขุนพลใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปทำการปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีโต้แย้งกับฝรั่งเศส สัมพันธ์จากชาวตะวันตกเศลปรารถนาลาว เขมร และญวนเป็นประเทศราช อื้นว่า "กรณีถกเถียง ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระปรีชาญาณของตีนสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพื่อให้รักษามณฑลไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายน้ำโขงให้แก่ประเทศฝรั่งเศส และตามสนธิอนุสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง 2 รัฐ มีข้อตกลงห้ามประเทศสยามตั้งกองทหารและป้อมด่านอยู่ในอาภา 25 กม.ของฝั่งลำน้ำโขง ดังนั้น กลุ่มทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรบ่อยอยู่ที่ภาราหนองคาย อันเป็นนครสูญสิ้นกลางของหัวนครหรือมณฑลจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นกระจ่างศิลปาคมเป็นข้าหลวงใหญ่สิ้นสุดราชการ จำต้องอพยพเคลื่อนย้ายลึกเข้ามาเมื่อหมู่บ้านแห่งเอ็ดชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งจ.อุดรธานีสมัยนี้) ***งจากฝั่งลำน้ำโขงกว่า 50 กิโล ครั้นทรงพิจารณาเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีจังหวัดชัยภูมิพอเหมาะสม เพราะว่ามีที่น้ำดี เช่น หนองนาโซเดียมคลอไรด์ (หนองตระหนักปัจจุบันนี้) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมทรงบงการให้ตั้งแกนกลางมณฑลจังหวัดอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าพาราอุดรธานีได้เกิดขึ้นโดยนึกไม่ถึงเนื่องด้วยเหตุทางด้านความแน่นแฟ้นและการประเทศระหว่างรัฐ อีกทั้งสาเหตุทางราชการค้า การการติดต่อสื่อสารในอดีต ดุจไรก็ตามคำว่า "อุดร" มากำเนิดในชื่อนครเมื่อเดาปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งพาราอุดรธานี 1 เดือนที่ 4 ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยพระยาศรีสุริยราช วรานุวัตร "โพธิ์ เนติโพธิ์") พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีกระแสพระบรมราชโยงการให้จัดตั้งนครจังหวัดอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นศูนย์กลางของมณฑลอุดร กว้างขวาง จ. อุดรธานี ขอนแก่น จังหวัดหนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม ไข่มุกในสมัยนั้น หลังการแปรการถือบังเหียนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบระบบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการสังคายนายท่วงทีการเหม็นยางอุดรทำงานร.อาณาจักร งดการดูแลในระบบมณฑลในส่วนถิ่นยังคงมากเกินเท่านั้นเมืองและอ.เฉพาะมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปเหลือหลอเพียงจังหวัด "อุดรธานี" เพียงนั้น แบบไรก็ตามอุดรธานียังคงมีกลุ่มงานร.ด้านการถือบังเหียนของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนถิ่นที่แสดงสัณฐานของแกนกลางกลางการปกครองในพท.อิสานตอนบน เช่น ที่อยู่อาศัยบริหารการทะเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล ตร.ภูธรเขต 4 เป็นต้น ถิ่นท่องท่องเที่ยวทางธรรมดา[แก้] สวนส่วนรวมหนองประจักษ์ สวนส่วนกลางหนองชัด อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ภูฝอยลม อ.หนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนธรรมดา(สวนลิง),วัดถ้ำผาสวรรค์-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-สะพานหิน-ลานหินงาม3เมืองชั้นในวนอุทยานพนมสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อ.กุมภวาปี คันนาห้วยหลวง อ.เมืองอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อ.พาราจังหวัดอุดรธานี สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อำเภอนายูง อ่างเก็บน้ำพาน อ.สร้างคอมเหม็นยางอุดร สวนพงศาวดารภูเท้า,น้ำตกตาดน้ำพุ(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อำเภอบ้านผือ คำชะโนด อำเภอบ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกวิมานทอง,น้ำตกผาทอง(คณะป้องกันอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อ.วังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อำเภอน้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,เขื่อนกั้นน้ำลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อำเภอโนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานพนมสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,บ่อน้ำผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อำเภอโนนสะอาด วนอุทยานภูเท้าต้นบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(ช่องเขาขาด) อ.บ้านผือ สวนแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำสิงโต อ.กุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บวจีหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาสิงโต) อ.หนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(หน่วยดูแลสวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อ.หนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อำเภอนายูง เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคู่ชื่น,รอยรอยพระบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมสมบัติ,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อ.วังสามหมอ แหล่งท่องตะลอนทางวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดี[แก้] ที่อยู่มรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักพาราบุรีอุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงตระหนักศิลปาคม อ.มณฑลอุดรธานี แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง อ.หนองหาน พระพุทธบาทหลังเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดรอยพระบาทบัวบาน อำเภอบ้านผือ วัดพระพุทธบาทบัวบก อ.บ้านผือ วัดป่าภูก้อน อ.นายูง ศาลหลักนครเมืองอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี อ.ประเทศ วัดพระมัชฌิมาวาส อ.ประเทศจังหวัดอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือทะเลสินเธาว์ อ.บ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อ.พิบูลย์ดูแล ถ้ำราชสีห์ อ.กุดจับ วัดถ้ำสหาย อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อ.บ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านป่าข่า อำเภอภารา วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อ.วังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อ.วังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อ.หนองแสง วัดถ้ำเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อ.วังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อ.นายูง วัดป่าภูฆ้องกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม ศิษย์หลวงปู่มั่น) อำเภอศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อทันอกทันใจ) อ.หนองแสง วัดเขาช่องชาด อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร ที่เรื่องเก่าแก่โฮจิมินห์ อ.ภาราอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบุณฑริก(วัดภูบาท)อำเภอหนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่เครื่องเครา ธรรมจาโร)อำเภอนายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อ.บ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อำเภอบ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาค้ำ ฉินนาลโย)อำเภอบ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิแท้โสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต ศิษย์เอกหลวงตามหาบัว)อ.หนองวัวซอ แหล่งท่องเตร็ดเตร่ศิลปพิธีกรรมระเบียบแบบแผนและกิจกรรม[แก้] งานสังเวยบูชากรมหลวงกระจ่าง อ.มณฑล ณ เขตอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานสังเวยบูชาเสาหลักเมือง มกราคม ของทุกปี งานบูชาศาลเทพาดูแล มกราคม ของทุกปี งานไหว้พระพระพุทธบาทต้นบัวบก อ.บ้านผือ จัดละแวกวัดพระพุทธเจ้าบากต้นบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ ดวงเดือน 3 ของทุกปี งานถนนข้าวปลาอาหาร วันสงกรานต์เมืองอุดรธานี อำเภอนครอุดรธานี จัดในช่วงวันวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เดือนที่ 4ของทุกปี เขตสวนธารณะหนองตระหนัก และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานแบบแผนบุญบั้งไฟล้าน บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ ดวงจันทร์ 6 งานบุญดอกไม้ไฟกือ(ไฟพะเนียง10ล้าน)ชื่องาน มองเบิ่งศิลปถิ่นภูไทเอ้บั้งไฟใหญ่วังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จัดบริเวณสวนหลวงหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานตั้งแต่งอ.วังสามหมอ ฮีตฮอยศิลปะถิ่นภูไทตำนานความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดอาณาเขตลานภาระหน้าที่จัดการอ.วังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อ.กุมภวาปี ช่วงออกฝนของทุกปี งานงานเทศกาลโคมลม อำเภอพิบูลย์รักษ์ ในช่วงดวงเดือนเดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดบุรีอุดรธานี อ.มณฑลจังหวัดอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อำเภอพาราอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 เดือนธันวาคม ของทุกปี งานรำสังเวยบูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักประเทศอ.บ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 เดือนธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานแบบแผนบุญดอกไม้ไฟคำชะโนด คำชะโนด อำเภอบ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อ.หนองหานเหม็นยางอุดร อู่ค้าผ้าพื้นมณฑล บ้านนอกข่า ตำบลนาข่า อำเภอมณฑลอุดรธานี งานทุ่งศรีภารา งานกาชาด จังหวัดจังหวัดอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีนคร จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี เส้นทางเกี่ยวโยงการท่องตะลอนกับจังหวัดใกล้เคียงข้าง[แก้] อุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระกษัตริย์-ถ้ำไอราวัณ-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งคู้ อุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงสวนตำนานภูพระบาท-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเพิ่มเติม-หาดคัมภีร์-แก่งคู้-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง จังหวัดอุดรธานี-หนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เวียงคุก-สะพานสัมพันธไมตรี-ท่าเสด็จ-ศาลาแก้วกู่ จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-เขื่อนอุบลรัตน์-วัดรอยเท้าภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม อุดรธานี-จังหวัดสกลนครบ่อประดิษฐ์เ***-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระพระราชวังภูพานราชนิเวศ-น้ำตกความสามารถรื่นเริง-วัดถ้ำสุมณฑา-คันดินน้ำอูน อุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุสถูปเจดีย์ดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-คันนาลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-ฝายลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาสหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนธารณะ/สวนพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนส่วนกลางหนองชัดศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครจังหวัดอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งพาราจังหวัดอุดรธานี เดิมเรียกว่า หนองนาเกลือทะเล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัว เมืองเพราะด้วยเป็นชื่อเสียงแก่พลตรีพระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงตระหนักศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งมณฑลจังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลมณฑลอุดรธานีได้กระทำสังคายนาหนองกระจ่างขึ้นใหม่ เพราะด้วยถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเป็นเจ้าอยู่หัว เกี่ยวพันในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ โดยแถวตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนกระหย่อม ปลูกไม้ผกาปลำดับขั้นหลายชนิดสวยงามมาก ทำสะพานเชื่อมโยงระหว่างเกาะ มีธารายนต์ หอน. และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีข้าแผ่นดินไปพักผ่อนและออกอำนาจกายเป็นตัวเลขมาก ทางด้านทิศดวงอาทิตย์ตกทแยงทิศเหนือจะมีพระทำเนียบหนองชัดซึ่งเคยเป็นที่ตอกตราของบาทสมเด็จพระผู้เป็นเจ้าอยู่หัวรัชกาลประจุบัน เหม็นยางอุดร 2. สวนส่วนรวมหนองสิม เป็นสวนส่วนรวมในย่านท้องถิ่นที่จะให้บริการแก่ประชาชนเพราะเป็นสถานที่ใช้ในการออกเขี้ยวเล็บกาย พักผ่อน ซึ้งในได้มีการจัดทำเลที่ตั้งเหตุด้วยทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนทั่วไปสระบัว เป็นสวนทั่วไปเพื่อใช้ออกเขี้ยวเล็บกายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ราษฎรในเขตได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนส่วนกลางอัมพุชินีตั้วอยู่ข้างในเขตอ.พาราจังหวัดอุดรธานี ข้างในจัดเป็นสวนหย่อมปลูกพฤกษาอ่าไว้ทำนองงาม อีกทั้งยังมีการจัดแสดงน้ำพุให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนหลวงสระบัวยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า จ.อุดรธานี 4.สวนวิชาพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60ฝนมหาราชินี ภาคพระอาทิตย์ออกย้วยเหนือ สวน[แก้] จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งคีรีและป่าไม้ที่อุดมเพียบพร้อม เป็น1ใน5จังหวัด(จังหวัดนครราชสีมา-ลำน้ำมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,จังหวัดชัยภูมิ-แควชี-แม่น้ำพรหม-ลำน้ำเชิญ,เลย-น้ำเลย-แม่น้ำพอง-น้ำเหือง,จังหวัดอุดรธานี-แควการรบพุ่ง-ห้วงน้ำปาว-สายน้ำห้วยหลวง,สกลนคร-ห้วงน้ำการศึก-ลำธารายนต์ง-สายธารก่ำ) ที่เป็นอู่ต้นน้ำลำธารน้ำที่สำคัญของภาคสุริยาออกทแยงทิศเหนือ มีอุทยาน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าที่ประธานอย่างนี้เหม็นยางอุดร อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่กระทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านรุ่งเรือง ตำบลนายูง อ.นายูง เมืองอุดรธานี(จังหวัดอุดรธานี-เลย-หนองคาย) อุทยานธารงาม-ภูฝอยลม ที่กระทำโครงการท่องเดินทางเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อ.หนองแสง(กรมอุทยานแห่งชาติสิ่งมีชีวิตป่าและพันธุ์พืชจัดเตรียมป่าวร้องเป็นอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม) สวนแห่งชาติภูผายา ที่กระทำสวนฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ บุรีจังหวัดอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ อุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ อุดรธานี,ภูผาเมือง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,อุดรธานี,ขอนแก่น) ที่ทำสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อ.โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู มีกลุ่มดูแลสวนแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี สวนแห่งชาติภูผาเหล็ก(จังหวัดสกลนคร,จังหวัดอุดรธานี,จังหวัดกาฬสินธุ์) ที่ทำการสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จ.สกลนคร มีคณะปกป้องสวนฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอำเภอวังสามหมอจ.อุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อ.วังสามหมอ เมืองจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานเขาสวนกวาง ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อ.โนนสะอาด จังหวัดจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูตีนบัวบก ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลนครพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธธานี เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู ที่กระทำเขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอภารา จังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี ที่ทำเขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอกุมภวาปี บุรีอุดรธานี เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว ที่ทำเขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่เขตแหลมโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์(กว้างขวางพท.อ.สหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี เมืองกาฬสินธุ์และตำแหน่งที่ตั้งอำเภอศรีธาตุ,วังสามหมอ บุรีจังหวัดอุดรธานี) ที่ท่องเดินทางล่องแพที่เด่น[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อำเภอสร้างคอม(ปิดท่องสัญจรแขเดือนมิถุนายน-ก.ค.ทุกปีเพราะด้วยซ่อมแซมระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อ.หนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อ.กุมภวาปี ล่องแพเขื่อนกั้นน้ำลำพันชาด/วังใหญ่ อ.วังสามหมอ ล่องแพทำนบห้วยหลวง อำเภอเมืองอุดรธานี สถานที่เอ้ทางประวัติศาสตร์/พิพิธภัณฑ์[แก้] สวนพงศาวดารภูบาท 1 ที่กระทำการสวนฯตั้งอยู่ที่ภูพระบาทอำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑสถานนครจังหวัดอุดรธานี อำเภอพารา พิพิธภัณฑสถานพื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่เป็นประกาย โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อำเภอโนนสะอาด พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อ.มณฑลอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่พระจันทร์ศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อ.ประเทศอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าหมู่คนชุมพลวิวรรธน์ราม อ.มณฑลอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิธรรม อ.บ้านดุง พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยบันไดสรวงสวรรค์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลคุณความดีสถูป อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่บุญแข กมโล วัดป่าความสงบกาวาส อ.ไชยวาน ที่เรียนรู้และท่องตะลอนเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อ.พาราอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

บริการซ่อมรถเครน​ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้น​ ใน​กทม.และต่าง​จังหวัด​ พร้อมมีอะไหล่บริการ​ โดยที่มีประสบการณ์กว่า​ 10 ปี​

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - รถ ยานพาหนะ ? อื่นๆ 24 ก.พ. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

พิเศษ...โปรแรงสิ้นปี ทำ SEO ตอนนี้ แถมโพสฟรีในเว็บ คลาสสิฟายด์ พร้อม อัปเดท 6 เดือนฟรี มูลค่า 6000 บาท ถึง สิ้นปี 62 เท่านั้น (จำกัดเพียง 10 รายเท่านั้น)

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - คอมพิวเตอร์ ? Web Design 26 ม.ค. 2560

ราคา 1,000 บาท

เข้าชม 509 ครั้ง

www.เลขมังกร.com เปลี่ยนเบอร์ เปลี่ยนชีวิต ปรึกษา การเปลี่ยนเบอร์ ฟรี

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร ? ซิมการ์ด เบอร์สวย 24 ก.พ. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

รับทำกรอบรูป กรอบลอย กรอบรูปใส่นาฬิกา ของขวัญแต่งภาพ ของขวัญจากภาพถ่าย ของขวัญทุกเทศกาล

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - หัตถกรรม ของที่ระลึก ? อื่นๆ 24 ก.พ. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

http://www.รั้วล้อมเด็ก.com คอกกั้นเด็ก คอกเด็ก คอกกั้น คอกกันเด็ก คอกกั้นเด็กราคาถูก

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? เนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 17 ต.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 193 ครั้ง

ขายคอกกั้นเด็ก http://www.เพื่อนเด็ก.com คอกกั้นเด็กราคาถูก

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? เนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 18 ต.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 178 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก พีวีซี สำหรับเด็กเล็ก ใช้จำกัดพื้นที่ และฝึกยืน และเดิน ของเด็กวัยเจริญเติบโต

(ลงประกาศฟรี ลำพูน) - แม่และเด็ก ? ผลิตภัณฑ์เด็ก 15 พ.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 184 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก คอกกั้นเด็กราคาถูก กรงกั้นเด็ก ที่กั้นเด็ก รั้วกั้นเด็ก คอกพีวีซี คอกpvc คอกเด็กพีวีซี คอกเด็กpvc คอกกั้นเด็กpvc คอกกั้นเด็กพีวีซี

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? เนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 11 ม.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 174 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก คอกกั้นเด็กราคาถูก กรงกั้นเด็ก ที่กั้นเด็ก รั้วกั้นเด็ก คอกพีวีซี คอกpvc คอกเด็กพีวีซี คอกเด็กpvc คอกกั้นเด็กpvc คอกกั้นเด็กพีวีซี

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? เนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 14 ม.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 177 ครั้ง

ทีกั้นคอกเด็ก คอกกั้นเด็ก www.เพื่อนเด็ก.com

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? เนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 19 พ.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 192 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 03:20:29 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : ลงประกาศฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com